Sauna
höövelmaterjal
otse tootjalt!

Kogu vajalik sauna höövelmaterjal Lokutalt

Sisevoodrilauad
Lavalauad
Piirdeliistud
Lavamoodulid

Lokuta saekaater Raplamaal

Lokuta kaater asub Raplamaal, Kehtna vallas. Toodame sauna höövelmaterjali – haab, termohaab ning lepp. Meil valmivad ka korralikud kaubaalused.

Ülevaatliku ressursiauditi projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond 2900 euroga.

Energy and Resource Efficiency General Audit project is supported by European Regional Development Fund by 2900 euros.

Ressursisäästu projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 170 543 euroga.

Resource Efficiency project is supported by European Regional Development Fund by 170 543 euros.

Projekti raames soetatakse, paigaldatakse ja võetakse kasutusele akupank.    

Projekti rahastab Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastu NextGenerationEU (RRF) 22 500 euroga.

A battery bank will be purchased, installed, and implemented.

The project is financed by the European Union Recovery and Resilience Facility NextGenerationEU (RFF) with 22 500 euros.

Projekti eesmärgiks on ettevõtte digitaliseerimise teekaardi koostamine. Projekti rahastab Euroopa liidu taaste- ja vastupidavusrahastu NextGenerationEU 6 825 euroga. 

Creation of digitalization roadmap. The project is financed by European Union Recovery and Resilience Facility NextGenerationEU by 6 825 euros.

Scroll to Top